China House utövar kamerabevakning med stöd av kamerabevakningslagen med de begränsningar som följer av dataskyddsförordningen. China House kamerabevakar restaurangsområdet i syfte att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget och dess anställda samt att öka säkerheten för personal och kunder. Kamerabevakning är absolut nödvändig för att uppnå syftet och utgör ett berättigat intresse för China Eva AB.

Vid en intresseavvägning har China House efter en helhetsbedömning kommit fram till att China House´s intresse väger tyngre än den registrerades. Det inspelade materialet kan komma att lämnas ut till polis och försäkringsbolag. China House kommer inte att överföra uppgifter till tredje land och kommer inte heller att använda uppgifterna för automatiserat beslutsfattande. Inspelat material sparas i upp till 14 dagar och kan komma att lämnas ut till polisen.

​​​​​​​
Som registrerad har du rättigheter. Vilka dessa är framgår av tydlig information på Datainspektionens webbplats.
Om du som registrerad anser att China House bryter mot gällande regelverk, ber vi dig ta kontakt kontakta med ägare genom att skicka e-post till  morachina@hotmail.com.
Du kan också kan du klaga hos Datainspektionen.


​​​​​​​